Kontakt

InProgress
Szkolenia Językowe dla Firm

mobile: +48 794 251 982
i.bozek@inprogress-clt.pl

img

Programy immersji językowej

Language Immersion
Jeden z najbardziej skutecznych sposobów nauki języka obcego. Immersja językowa to inaczej "zanurzenie w języku". Efekt zanurzenia można osiągnąć przebywając w anglojęzycznym środowisku, ale niekoniecznie wyjeżdżając zagranicę. Podobny efekt zanurzenia osiągniemy pozostając w kraju i biorąc udział w naszym innowacyjnym projekcie. Program immersji językowej organizowany przez InProgress polega na pobycie w ośrodku wypoczynkowym w towarzystwie rodzimych użytkowników języka (native speakers) oraz innych obcokrajowców płynnie posługujących się językiem angielskim. W trakcie pobytu uczestnicy biorą udział w zajęciach językowych, konwersacjach, warsztatach, spotkaniach towarzyskich i zajęciach rekreacyjnych.
A wszystko to przy całkowitym zakazie posługiwania się językiem polskim. Rezultaty osiągnięte tą metodą podczas zaledwie tygodniowego programu porównywalne są do znacznie dłuższego pobytu zagranicą.