Kontakt

InProgress
Szkolenia Językowe dla Firm

mobile: +48 794 251 982
i.bozek@inprogress-clt.pl

img

Tłumaczenia, korekty

Translation and Proofreading Services
InProgress oferuje również kompleksowe tłumaczenia, zarówno dla firm jak i osób prywatnych. Przetłumaczymy różnego rodzaju dokumenty, umowy, plany spółek, korespondencję, oferty handlowe, strategie marketingowe, materiały reklamowe, jak również dokumenty aplikacyjne czy prace dyplomowe. Wykonujemy tłumaczenia zwykłe (nieuwierzytelnione) z języka polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski.
Kiedy Twoje umiejętności językowe pozwalają na samodzielne tworzenie dokumentów w języku angielskim, a jednocześnie zależy Ci na pełnej poprawności gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej opracowanego dokumentu, oferujemy wykonanie korekt językowych.