Kontakt

InProgress
Szkolenia Językowe dla Firm

mobile: +48 794 251 982
i.bozek@inprogress-clt.pl

img

Język angielski specjalistyczny

English for Specific Purposes
Skierowane do pracowników konkretnych branży, którzy chcą posługiwać się w swojej pracy terminologią fachową.
Dostępne są szkolenia z zakresu:
 • zarządzania,
 • rachunkowości,
 • sprzedaży,
 • marketingu i reklamy,
 • HR,
 • prawa,
 • BHP,
 • logistyki i transportu,
 • medycyny,
 • farmacji,
 • turystyki.
Szkolenia z języka specjalistycznego mogą być elementem kursów biznesowych lub ogólnych, a także stanowić osobny moduł szkoleniowy.