Kontakt

InProgress
Szkolenia Językowe dla Firm
Sieradz: ul. Mickiewicza 6
Łódź: ul. Sienkiewicza 59
mobile: +48 794 251 982
i.bozek@inprogress-clt.pl

angielski biznesowy sieradz

Język angielski biznesowy

Business English
Kursy Business English to najbardziej popularna forma szkoleń w ofercie InProgress. Ukierunkowane są na doskonalenie umiejętności swobodnej komunikacji ustnej i pisemnej w międzynarodowym środowisku pracy. Pozwalają poszerzyć słownictwo o terminologię związaną ze światem biznesu, a także przełamać barierę w posługiwaniu się językiem obcym podczas kontaktów z zagranicznymi kontrahentami, klientami oraz obcojęzycznymi współpracownikami. Skierowane są zarówno do kadry zarządzającej, jak i pracowników każdego szczebla dużych międzynarodowych korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw, studentów kierunków ekonomicznych, osób poszukujących pracy.
Kursy dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania.