Kontakt

InProgress
Szkolenia Językowe dla Firm

mobile: +48 794 251 982
i.bozek@inprogress-clt.pl

img

Audyt językowy

Language Audit
Na życzenie Klienta przeprowadzimy audyt językowy, mający na celu ocenę wiedzy i umiejętności językowych pracowników. Audyt językowy przeprowadzany jest najczęściej przed rozpoczęciem szkoleń, jak i w ich trakcie i służy odpowiednio określeniu celów i weryfikacji postępów. Może być także przeprowadzony niezależnie od szkoleń i obejmować określenie wymagań językowych dla kandydatów do pracy na poszczególnych stanowiskach oraz ocenę znajomości języka kandydatów w trakcie procesu selekcji. Korzystając z audytu językowego, Klient otrzymuje narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń językowych oraz zarządzania edukacją językową w swojej firmie.