Kontakt

InProgress
Szkolenia Językowe dla Firm

mobile: +48 794 251 982
i.bozek@inprogress-clt.pl

img

Audyt językowy

Language Audit

Audyt językowy to dodatkowa usługa oferowana przez naszą firmę, której celem jest sprawdzenie umiejętności językowych pracowników. Audyt może być przeprowadzony przed, w trakcie oraz po zakończeniu szkoleń. Służy odpowiednio określeniu celów i weryfikacji postępów.

Audyt wykonujemy także w celu oceny wymagań językowych dla przyszłych kandydatów na wybrane stanowiska pracy. Audyt może być przeprowadzony w formie ustnej lub pisemnej.

Ocena znajomości języka

Audyt językowy pozwala na weryfikację postępów uczestników szkoleń oraz umiejętności pracowników. Przeprowadzany jest także niezależnie od szkoleń i może obejmować określenie wymagań językowych dla kandydatów do pracy na poszczególnych stanowiskach oraz ocenę znajomości języka kandydatów w trakcie procesu rekrutacji i selekcji. Korzystając z audytu językowego otrzymasz narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń językowych oraz zarządzania edukacją językową w swojej firmie.

W zależności od potrzeb przygotujemy audyt w formie ustnej oraz pisemnej. Przeprowadzimy ocenę znajomości wybranego typu słownictwa i terminologii: języka ogólnego, biznesowego oraz specjalistycznego, na każdym poziomie.

Usługi językowe dla firm z Warszawy i Łodzi

Nasza firma organizuje szkolenia i kursy językowe dla firm z Warszawy oraz całej Polski. Organizujemy kursy stacjonarne oraz w trybie online. Dodatkowo oferujemy usługi tłumaczeń na język obcy oraz polski.

Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia dla swojej firmy? Skontaktuj się z nami.