Kontakt

InProgress
Szkolenia Językowe dla Firm
Sieradz: ul. Mickiewicza 6
Łódź: ul. Sienkiewicza 59
mobile: +48 794 251 982
i.bozek@inprogress-clt.pl