Kontakt

InProgress
Szkolenia Językowe dla Firm

mobile: +48 794 251 982
i.bozek@inprogress-clt.pl

Dlaczego InProgress?

InProgress powstało w 2015 roku, odpowiadając na rosnące potrzeby Klientów firmowych i instytucjonalnych w zakresie szkoleń językowych pracowników i kadry zarządzającej. Chcąc zaoferować Klientom najwyższą jakość świadczonych usług, pełne dopasowanie do ich potrzeb, a także maksymalne wykorzystanie ich potencjału, opracowany został cykl szkoleń opartych na zindywidualizowanych autorskich programach nauczania.

Projektując szkolenia i warsztaty łączymy wiele metod i form dydaktycznych, wykorzystujemy podejście coachingowe, jak również nie zamykamy lekcji we wnętrzach sali wykładowej. Programy zawsze tworzone są wspólnie z Klientem i na jego życzenie poddawane modyfikacjom w trakcie trwania kursu.

Dla kogo oferta InProgress?

Szkolenia i warsztaty językowe organizowane przez InProgress skierowane są nie tylko do pracowników firm, ale również do każdego, kto chciałby rozpocząć lub kontynuować naukę wybranego języka obcego, nabrać pewności w posługiwaniu się tym językiem, poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia specjalistyczne i rozwinąć umiejętności językowe niezbędne zarówno w codziennej pracy zawodowej, rozwoju akademickim, jak i w życiu prywatnym.

Co InProgress może zaoferować Tobie lub Twojej firmie?

 • Dostosowanie do Twoich potrzeb, dyspozycyjności czasowej i specyfiki pracy w danej organizacji.
 • Autorski, zindywidualizowany program nauczania.
 • Różnorodność form szkoleniowych.
 • Różnorodność i wysoką skuteczność dobranych metod dydaktycznych.
 • Połączenie umiejętności językowych z wiedzą biznesową i specjalistyczną.
 • Podejście coachingowe.
 • Stały monitoring postępów i mierzalne rezultaty.
 • Dodatkowe tłumaczenia biznesowe.

Etapy organizacji szkoleń:

 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych.
 • Wyznaczenie celów.
 • Przygotowanie programu szkolenia.
 • Dobór metod szkoleniowych.
 • Wybór i opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych.
 • Realizacja szkolenia.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Cykliczne raporty postępów.
 • Opracowanie raportu ewaluacyjnego.

Jak zorganizowane będzie Twoje szkolenie?

Wszystkie kursy organizowane przez InProgress są "szyte na miarę". Dlatego zawsze poprzedza je dokładna indywidualna analiza potrzeb. Wspólnie określamy priorytety, wyznaczamy cele i ramy czasowe ich realizacji. Uwzględniając potrzeby, zasoby, możliwości organizacyjne oraz obecny poziom kompetencji językowych uczestników, wspólnie decydujemy, jaka forma i zakres szkolenia będą najbardziej odpowiednie. W trakcie trwania kursu, Klienci mają stały dostęp do okresowych raportów postępów, a na koniec otrzymują szczegółowy raport ewaluacyjny.

Lektorzy i trenerzy

Oferowane przez InProgress szkolenia i warsztaty prowadzone są zarówno przez lektorów polskich jak i rodzimych użytkowników języków obcych, absolwentów studiów filologicznych i lingwistycznych, specjalistów praktyków z różnych dziedzin biznesu posługujących się płynnie językiem obcym, wykładowców akademickich oraz coachów językowych.

Połączenie wykształcenia językowego i biznesowego trenerów, doświadczenia w nauczaniu języków obcych, a także doświadczenia w pracy korporacyjnej w Polsce i za granicą, gwarantują zrozumienie i pełne dopasowanie do potrzeb Klienta firmowego, profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług.

Nauczanie języków obcych jest naszą pasją, a pasja również oznacza ciągłą pracę nad sobą i swoim warsztatem. Ciągle doskonalimy naszą wiedzy i umiejętności poprzez studia podyplomowe, dodatkowe kursy, a także regularne uczestnictwo w warsztatach metodycznych. Tę pasję przekazujemy uczestnikom naszych szkoleń. Udowadniamy, że nauka może być pasją!

Motto?

"Teachers open the door, but you must enter by yourself".

Wierzę, że wspólnie zapracujemy na Twój sukces!

Zapraszam,
podpis

Założycielka i właścicielka InProgress
Trener języka angielskiego

Izabela Bożek

 • Lektor i trener języka angielskiego.
 • Wykładowca akademicki na kierunku filologia angielska specjalność język angielski w biznesie.
 • Egzaminator maturalny.
 • Tłumacz.
 • 10 lat doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i biznesowego.
 • Ponad 12 tysięcy przeprowadzonych lekcji, w tym połowa w środowisku korporacyjnym.
 • Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Podyplomowego Studium Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Business Studies in English na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
szkoła językowa sieradz