Kontakt

InProgress
Szkolenia Językowe dla Firm

mobile: +48 794 251 982
i.bozek@inprogress-clt.pl

Izabela Bożek

 • Lektor i trener języka angielskiego.
 • Wykładowca akademicki na kierunku filologia angielska specjalność język angielski w biznesie.
 • Egzaminator maturalny.
 • Tłumacz.
 • 10 lat doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i biznesowego.
 • Ponad 12 tysięcy przeprowadzonych lekcji, w tym połowa w środowisku korporacyjnym.
 • Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Podyplomowego Studium Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Business Studies in English na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
szkoła językowa sieradz

Spełniam się jako lektor języka angielskiego. Szkoła językowa, którą stworzyłam odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Jeśli zatem jesteś jednym z nich i chcesz poznawać tajniki języka w miastach Sieradz lub Łódź - skontaktuj się ze mną. Przygotuję ofertę nauki języka angielskiego dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Zależy mi bowiem na naszym wspólnym sukcesie. Bo Twój sukces, jest moim sukcesem, który pokazuje mi, że warto robić to, co się kocha.

Dlaczego InProgress?

InProgress stworzyłam w 2015 roku, odpowiadając na rosnące potrzeby Klientów firmowych i instytucjonalnych w zakresie szkoleń językowych pracowników i kadry zarządzającej. Chcąc zaoferować Klientom najwyższą jakość świadczonych usług, pełne dopasowanie do ich potrzeb, a także maksymalne wykorzystanie ich potencjału, opracowałam cykl szkoleń opartych na zindywidualizowanych autorskich programach nauczania. Projektując szkolenia i warsztaty łączę wiele metod i form dydaktycznych, wykorzystuję podejście coachingowe, jak również nie zamykam lekcji we wnętrzach sali wykładowej. Programy zawsze tworzone są wspólnie z Klientem i na jego życzenie poddawane modyfikacjom w trakcie trwania kursu.

Z kim współpracuję?

Do współpracy przy organizowanych kursach i warsztatach zapraszam rodzimych użytkowników języka angielskiego (native speakers), specjalistów praktyków z różnych dziedzin biznesu posługujących się płynnie językiem angielskim oraz certyfikowanych coachów językowych. Połączenie wykształcenia językowego i biznesowego lektorów oraz tłumaczy, doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego, a także doświadczenia w pracy korporacyjnej w Polsce i za granicą, gwarantują profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług.

Do kogo kieruję ofertę?

Moje szkolenia kieruję nie tylko do pracowników firm, ale również do każdego, kto chciałby rozpocząć lub kontynuować naukę języka angielskiego, nabrać pewności w posługiwaniu się tym językiem, poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia specjalistyczne i rozwinąć umiejętności językowe niezbędne zarówno w codziennej pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym.

Co InProgress może zaoferować Tobie lub Twojej firmie?

 • Dostosowanie do Twoich potrzeb, dyspozycyjności czasowej i specyfiki pracy w danej organizacji.
 • Autorski, zindywidualizowany program nauczania.
 • Różnorodność form szkoleniowych.
 • Różnorodność i wysoką skuteczność dobranych metod dydaktycznych.
 • Połączenie umiejętności językowych z wiedzą biznesową i specjalistyczną.
 • Podejście coachingowe.
 • Stały monitoring postępów i mierzalne rezultaty.
 • Dodatkowe tłumaczenia biznesowe.

Etapy organizacji szkoleń:

 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych.
 • Wyznaczenie celów.
 • Przygotowanie programu szkolenia.
 • Dobór metod szkoleniowych.
 • Opracowanie materiałów oraz pomocy dydaktycznych.
 • Realizacja szkolenia.
 • Konsultacje indywidualne (również online).
 • Cykliczne raporty postępu.
 • Opracowanie raportu ewaluacyjnego.

Jak zorganizowane będzie Twoje szkolenie?

Wszystkie kursy organizowane przez InProgress są "szyte na miarę". Dlatego zawsze poprzedza je dokładna indywidualna analiza potrzeb. Wspólnie określamy priorytety, wyznaczamy cele i ramy czasowe ich realizacji. Uwzględniając potrzeby, zasoby, możliwości organizacyjne oraz obecny poziom kompetencji językowych uczestników, wspólnie decydujemy, jaka forma i zakres szkolenia będą najbardziej odpowiednie. W trakcie trwania kursu, Klienci mają stały dostęp do okresowych raportów postępu, a na koniec otrzymują szczegółowy raport ewaluacyjny.

Motto?

Podążając za radą Konfucjusza: "Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life", wybrałam pracę, która jest moją pasją, a pasja również oznacza pracę, ciągłą pracę nad sobą, swoim warsztatem oraz jakością oferowanych usług.

A moje motto dla Ciebie to przysłowie chińskie: "Teachers open the door, but you must enter by yourself".

Wierzę, że wspólnie zapracujemy na Twój sukces!

Zapraszam,
podpis