Kontakt

InProgress
Szkolenia Językowe dla Firm
Sieradz: ul. Mickiewicza 6
Łódź: ul. Sienkiewicza 59
mobile: +48 794 251 982
i.bozek@inprogress-clt.pl

Izabela Bożek

 • Lektor i trener języka angielskiego.
 • Wykładowca akademicki na kierunku filologia angielska specjalność język angielski w biznesie.
 • Egzaminator maturalny.
 • Tłumacz.
 • 10 lat doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i biznesowego.
 • Ponad 12 tysięcy przeprowadzonych lekcji, w tym połowa w środowisku korporacyjnym.
 • Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Podyplomowego Studium Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Business Studies in English na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
szkoła językowa sieradz

Dlaczego InProgress?

InProgress stworzyłam w 2015 roku, odpowiadając na rosnące potrzeby Klientów firmowych i instytucjonalnych w zakresie szkoleń językowych pracowników i kadry zarządzającej. Chcąc zaoferować Klientom najwyższą jakość świadczonych usług, pełne dopasowanie do ich potrzeb, a także maksymalne wykorzystanie ich potencjału, opracowałam cykl szkoleń opartych na zindywidualizowanych autorskich programach nauczania. Projektując szkolenia i warsztaty łączę wiele metod i form dydaktycznych, wykorzystuję podejście coachingowe, jak również nie zamykam lekcji we wnętrzach sali wykładowej. Programy zawsze tworzone są wspólnie z Klientem i na jego życzenie poddawane modyfikacjom w trakcie trwania kursu.

Z kim współpracuję?

Do współpracy przy organizowanych kursach i warsztatach zapraszam rodzimych użytkowników języka angielskiego (native speakers), specjalistów praktyków z różnych dziedzin biznesu posługujących się płynnie językiem angielskim oraz certyfikowanych coachów językowych. Połączenie wykształcenia językowego i biznesowego lektorów oraz tłumaczy, doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego, a także doświadczenia w pracy korporacyjnej w Polsce i za granicą, gwarantują profesjonalizm i najwyższą jakość świadczonych usług.

Do kogo kieruję ofertę?

Moje szkolenia kieruję nie tylko do pracowników firm, ale również do każdego, kto chciałby rozpocząć lub kontynuować naukę języka angielskiego, nabrać pewności w posługiwaniu się tym językiem, poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia specjalistyczne i rozwinąć umiejętności językowe niezbędne zarówno w codziennej pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym.

Co InProgress może zaoferować Tobie lub Twojej firmie?

 • Dostosowanie do Twoich potrzeb, dyspozycyjności czasowej i specyfiki pracy w danej organizacji.
 • Autorski, zindywidualizowany program nauczania.
 • Różnorodność form szkoleniowych.
 • Różnorodność i wysoką skuteczność dobranych metod dydaktycznych.
 • Połączenie umiejętności językowych z wiedzą biznesową i specjalistyczną.
 • Podejście coachingowe.
 • Stały monitoring postępów i mierzalne rezultaty.
 • Dodatkowe tłumaczenia biznesowe.

Etapy organizacji szkoleń:

 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych.
 • Wyznaczenie celów.
 • Przygotowanie programu szkolenia.
 • Dobór metod szkoleniowych.
 • Opracowanie materiałów oraz pomocy dydaktycznych.
 • Realizacja szkolenia.
 • Konsultacje indywidualne (również online).
 • Cykliczne raporty postępu.
 • Opracowanie raportu ewaluacyjnego.

Jak zorganizowane będzie Twoje szkolenie?

Wszystkie kursy organizowane przez InProgress są "szyte na miarę". Dlatego zawsze poprzedza je dokładna indywidualna analiza potrzeb. Wspólnie określamy priorytety, wyznaczamy cele i ramy czasowe ich realizacji. Uwzględniając potrzeby, zasoby, możliwości organizacyjne oraz obecny poziom kompetencji językowych uczestników, wspólnie decydujemy, jaka forma i zakres szkolenia będą najbardziej odpowiednie. W trakcie trwania kursu, Klienci mają stały dostęp do okresowych raportów postępu, a na koniec otrzymują szczegółowy raport ewaluacyjny.

Motto?

Podążając za radą Konfucjusza: "Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life", wybrałam pracę, która jest moją pasją, a pasja również oznacza pracę, ciągłą pracę nad sobą, swoim warsztatem oraz jakością oferowanych usług.

A moje motto dla Ciebie to przysłowie chińskie: "Teachers open the door, but you must enter by yourself".

Wierzę, że wspólnie zapracujemy na Twój sukces!

Zapraszam,
podpis